Kim są Skauci Europy?

Skauci Europy to jeden z ruchów harcerskich działających w Polsce. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego, bo tak brzmi pełna nazwa polskich Skautów Europy, to obecnie trzecia pod względem wielkości organizacja harcerska w Polsce. Ich fenomenem jest wierność idei założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. Skauci Europy jako jedyna w Polsce organizacja harcerska mają aprobatę Episkopatu Polski i są uznani jako prywatne stowarzyszenie wiernych prawa pontyfikalnego.

W tym przypadku wychowanie religijne nie jest traktowane jako jeden z elementów metody harcerskiej, jest spoiwem całej harcerskiej działalności. Tak, jak tego chciał Robert Baden-Powell, który mówił, że harcerstwo i skauting nie mogą istnieć bez Boga.

Skauting przypomina też trochę polskie harcerstwo przedwojenne, gdzie młodzi byli znacznie bardziej zaangażowani w obozowe prace. Kadra nie wyręcza tu młodzieży w budowie obozu (skauci konstruują sobie przemyślne domki na drzewach) czy w przygotowaniu posiłków. Kształtuje w młodych nie tylko sprawność fizyczną, ale i życiową zaradność. Rodzice chłopców, którzy zaangażowali się w skauting, bywają zdumieni tym, że ich synowie wracają już z pierwszego letniego obozu ogromnie samodzielni i o wiele bardziej męscy. A to jest szczególnie cenne w czasach obecnego kryzysu męskości.

Aby stworzyć dobre warunki do wychowania chłopców i dziewcząt oraz uszanować naturalne zróżnicowanie rozwoju psychofizycznego obu płci, dziewczęta działają w jednostkach żeńskich, a chłopcy w męskich. Organizowanie od czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala na wzajemne poznanie i szanowanie drugiego w jego niepowtarzalności i odmienności.

Celem stowarzyszenia jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w następujących pięciu dziedzinach:


Idea Federacji Skautingu Europejskiego oparta jest o trzy filary:

Celem ogólnym pedagogiki jest pomoc rodzinom katolickim w integralnym i całościowym wychowaniu młodego człowieka.

Praca wychowawcza odbywa się w dwóch niezależnych nurtach: harcerek i harcerzy (męskim i żeńskim). Nurty dzielą się na trzy gałęzie wiekowe, które stanowią komplementarny system wychowawczy znakomicie odpowiadający naturalnym etapom rozwoju młodego człowieka:

W swej pracy wychowawczej Stowarzyszenie zwraca pilną uwagę na współpracę z rodzicami oraz z księżmi duszpasterzami. Bez udziału tych ostatnich trudno wyobrazić sobie prawidłowo pracującą drużynę i obóz harcerski. Federacja Skautingu Europejskiego w Europie: ponad 70 000 przewodniczek i skautów we Francji, Włoszech, Belgii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, Portugalii, Litwie, Rumunii, Węgrzech, Albanii, Łotwie, ponadto w organizacji afiliowanej w Kanadzie.

Chcesz wiedzie więcej? Zajrzyj na www.skauci-europy.pl .